Αναζήτηση, Σχεδιασμό & Κατασκευή Ακινήτων

Για πολλούς, το να κτήσουν το σπίτι των ονείρων τους στην Κρήτη δεν είναι απλά μια μακροπρόθεσμη δέσμευση, είναι πολλά παραπάνω.

Ως εκ τούτου είναι υψήστης σημασίας να γίνει σωστά. Ωστόσο, η αγορά ενός ακίνητου στο εξωτερικό δεν ήταν ποτέ εύκολη και εδώ είναι που αρχίζει η αποστολή μας: μια προσέγγιση με ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες που κυμαίνονται από την αναζήτηση του Ακίνητου μέχρι το σχεδιασμό και την κατασκευή, ακόμα και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση (διαχείριση ακινήτων κ.λπ.).

  • Προσεκτηκά επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο με εξαιρετικές επιλογές ιδιοκτησίας
  • Νομικές συμβουλές
  • Χρηματοοικονομικές συμβουλές και πρόσβαση σε χρηματοδότηση (χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα συμμετοχής)
  • Τεχνικές / Μηχανικές / τοπογραφικές εργασίες υποστήριξης
  • Αρχιτεκτονική σχεδίαση για εσωτερικό εξωτερικό χώρο
  • Κατασκευή
  • Τέλος η υπηρεσία πωλήσεων: Ακίνητα Συντήρηση/Διαχείριση