Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Αυτή η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Blue Villas, Αρκαδίου 213, Ρέθυμνο 74100, Κρήτη - Ελλάδα. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας προϋποθέτει την συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους:

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο (υλικό) της ιστοσελίδας είναι πνευματικό δικαίωμα της Blue Villas. Αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευση ή χρήση του απαγορεύεται και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

    Αναγνώριση της Blue Villas ως πηγή του υλικού. Θα πρέπει να αναφέρεται η Blue Villas ως πηγή καθώς και η ιστοσελίδα της (www.bluevillas.gr).
    Θα πρέπει να πληροφορούνται οι χρήστες για τους όρους χρήσης - όπως αναφέρονται στο παρόν κατά την προβολή του υλικού.

Πάρα τούτα απαγορεύται ρητά η χρήση υλικού για εμπορικούς σκοπούς ανεξάρτητος των παραπάνω. Δεν επιτρέπετε χωρίς γραπτή άδεια από την Domisi η χρήση κειμένων, φωτογραφιών, περιγραφών, στοιχείων, χαρτών, αξιολόγησης, κατόψεων, στοιχείων τοποθεσίας ή άλλο μέρος του υλικού για εμπορική χρήση.

  •     Τα λογότυπα και αναφορές στην Apple καθώς και AppStore είναι ιδιοκτησία της Apple Inc για όλες τις χώρες.
  •     Τα λογότυπα και αναφορές στην Google καθώς και Google Play Store είναι ιδιοκτησία της Google Inc για όλες τις χώρες.
  •     Τα λογότυπα και αναφορές στo Facebook είναι ιδιοκτησία της Facebook Inc για όλες τις χώρες.